JNTUA College of Engineering (Autonomous) Ananthapuramu

Sir Mokshagundam Vishveshwariah Road, Ananthapuramu, Andhra Pradesh-515002, INDIA


Alumni Secretary
Prof.V.Sankar

Dr.V.Sankar
Professor
E-mail:alumni.association.cea@jntua.ac.in
Phone no:8332954020

*/